ورود | ثبت نام

دوره جامع

این دوره در واقع پکیجی، شامل دوره آی سی تی و دوره تریدر آلفا می باشد. محتوای این دوره همان محتوای دو دوره ذکر شده است و کسانی که قصد خرید این دو دوره را دارند با خرید دوره جامع، هر دو دوره را باهم و با قیمت کمتر دریافت می کنند.